Kosken Lions Clubin historiaa

Klubimme 20- ja 30-vuotisjuhliin laadittiin historiikit klubin siihenastisesta toiminnasta. Tässä käsittelen klubin vaiheita toimintavuosilta 1994-1998. Aluksi kuitenkin hieman klubin toiminnan alkuajoista.

Klubin perustava kokous pidettiin Torsten Silvolan asunnolla keskiviikkona joulukuun 11. päivänä 1963 klo 19.00. Paikalla olivat Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Väinö Haapanen Turusta, varapiirikuvernööri Harri Terhivaara Paraisilta, kummeina LC Someron edustajina pres. T.O. Jussila, sihteeri Kalevi Huhti ja lions-veli Tarmo Mäkelä sekä seuraavat perustettavan uuden klubin jäsenet: Erkki Normaja, Ernst Korvela, Torsten Silvola, Reino Raunio ja Urpo Kinnala.

Perustetun klubin presidentiksi valittiin yksimielisesti Erkki Normaja, varapresidentiksi Torsten Silvola ja sihteeriksi Urpo Kinnala. Todettiin, että klubin jäsenmäärä on saatava viideksitoista ja sen vuoksi paikallaolleet perustajäsenet päättivät kokoontua uudelleen joulukuun 16. päivänä Erkki Normajan kotiin. Tässä kokouksessa keskusteltiin klubin täydentämisestä tarpeellisella määrällä perustajajäseniä ja päätettiin pyytää kokouksessa esitettyjen 22 henkilön suostumista klubin perustajäseniksi. Lisäksi vahvistettiin liittymismaksu 15 mk ja vuotuinen jäsenmaksu 30 mk jäseneltä.

Mainittakoon, että klubia aikoinaan perustamassa olleista viidestä veljestä ei kukaan ole enää mukana toiminnassa. Klubia pitkään palvelleen veljen Urpo Kinnalan erohakemus käsiteltiin ja hyväksyttiin haikein mielin hallituksen ja klubin kokouksissa 11.09.1997.

Varsinainen perustava kokous pidettiin Kosken Tl. Yhteiskoulun ruokasalissa 14. tammikuuta 1964 klo 19.00. Paikalla oli 19 perustajajäsentä yhden ollessa estynyt tulemasta. Lions-liiton puheenjohtaja Väinö Haapanen, varapiirikuvernööri Harri Terhivaara ja kummiveli Kalevi Huhti kunnioittivat tilaisuutta läsnäolollaan. Klubikokouksen pitopäiväksi päätettiin kunkin kuukauden toinen torstai. Aluksi kokoukset pidettiin yhteiskoulun ruokasalissa.

Perustajajäsenet ovat:
Erkki Normaja,Martti Karp,Torsten Silvola, Vieno Lepistö,Urpo Kinnala, Tuomo Honkala,Reino Raunio, Olli Mulo,Ernst Korvela, Olli Urmas,Albin Mäkelä, Olli Koivunen,Viljo Karvonen, Esko Uotila,Matti S. Nurmi, Urho Kittilä,Seppo Pakkanen, Emil Heikkilä,Sulo Myllyoja, Aulis Saarimaa.

Heistä ovat yhä klubin jäseninä Olli Urmas sekä Matti Karp kunniajäsenenä. Perustajajäseninä omilla silloisilla paikkakunnillaan ovat olleet veljet Kalle Anttila, Asko Lavikainen ja Jarkko Pietilä.

Klubimme perustamisjuhlaa vietettiin 24.05.1964. Sen ohjelma oli päätetty aloittaa Leijonamarssilla, jota 14.04.1964 pidetyssä kuukausikokouksessa harjoiteltiin ahkerasti kanttori Martti Hannukselan johdolla. Harjoittelu ei mennyt hukkaan, sillä kiitosta tuli myöhemminkin taidosta, jota tuolloin opittiin. Perustamisjuhlassa varapiirikuvernööri Harri Terhivaara luovutti klubille perustamisasiakirjan, jonka veljet juhlallisesti allekirjoittivat.

14. p:n syyskuuta 1967 pidetyä kuukausikokouksessa edellisen kauden presidentti Emil Heikkilä luovutti klubimme viirin klubin käyttöön. Viirin on suunnitellut Gustaf von Numers. Luovutussanoissaan pres. Heikkilä painotti viirin velvoitetta ja toivoi sen arvon säilyttämistä niin, ettei siitä tulisi mitään kauppatavaraa.

Klubimme oma lippu on ladyjemme hankkima. Se naulattiin juhlallisesti 14.03.1974 pidetyssä kokouksessa 27 veljen ja 19 ladyn ollessa toimituksen todistajina. Naulauksen aloitti virkaiältään vanhin presidentti Emil Heikkilä ladyineen ja sitten seurasivat muut presidentit ladyineen. Viimeisen naulaparin löivät Anita ja Aimo Suikkanen. He olivat silloin klubin kuopukset ja nämä naulat symboloivat lions-toiminnan jatkuvuutta.

Klubin 10-vuotisjuhlaa vietettiin Turussa 22.03.1974. Tilaisuuden alussa veli Eino Lehtisaari vihki klubimme lipun, minkä ladyt nyt virallisesti luovuttivat.

Klubimme presidentteinä viimeisellä kymmenvuotiskaudella ovat toimineet:
Timo Määttänen 1996-97
Reijo Salminiemi 1997-98
Matti Laakso 1998-99
Jukka Ahola 1999-2000
Antti Saarela 2000-01
Petri Uusitalo 2001-02
Timo Virtanen 2002-03
Pentti Suominen 2003-04
Risto Rauhala 2004-05
Ari Anttila 2004-05

Jäsenmäärä on tällä hetkellä 31 + 1 kunniajäsen. Jäsenmäärä vuonna 1994, 30-vuotisjuhlia vietettäessä oli 37.

Kuluneen 5-vuotiskauden toiminta on pääsääntöisesti noudattanut niitä jo lähes traditioksi tulleita muotoja ,jotka kehittyivät ensimmäisten vuosien aikana. Aikoinaan niin tuottava verokalenteriaktiviteetti on muuttunut muiksi aktiviteeteiksi säännössyistäkin.Kun säännökset vuosia sitten väljenivät, me suuren rahan toivossa virittelimme aktiviteettiä uudelleen, mutta totesimme sen mahdottomaksi toteuttaa. Kilpailija olikin jo liikkeellä ja monen kunnan - myös Kosken verotiedot oli jo julkaistu ja yleisön ostettavissa jo silloin kun me vielä pohdimme aktiviteetin toteuttamista. Aika on rahaa ja nopeat syövät hitaat.

Paperinkeräys on säilynyt koko kauden pääaktiveettinamme, viime vuosina se on toteutettu kahdesti, jolloin syksyllä keräysalueena on ollut vain kunnan keskustaajama. Näiden keräysten lisäksi torilla on jatkuvasti Lions Clubin jätepaperinkeräyskontti. Vaikka valtakunnalliset paperinkeräysrutiinit ovat suurestikin muuttuneet, tuntuu, että vain koskella se on leijonien aitoa erityisosaamista. Klubilaiset ovat vuosien mittaan vuodesta 1966 lähtien keränneet yli miljoona kiloa jätepaperia.

Myös Raunion Sahan siivousaktiviteetti vetää veljiä talkootyöhön. Vuodesta toiseen olemme saaneet käydä siivoamassa jo ennestään lähes puhtaita halleja. Joskus on mielessä herännyt kysymys: kumpi veljiä kiinnostaa lokakuisena lauantaina enemmän, huippunykyaikaisen sahalaitteiden toiminnan esittely vai täyteläisen maukas hernekeitto lisukkeineen? Klubin hallinnolliselle tilille on vuosien mittaan tästä aktiviteetistä kertynyt sievoinen rahasumma.

Erilaiset metsään liittyvät aktiviteetit ovat kuuluneet myös tähän kauteen. Olemme saaneet istuttaa metsää joka kevät toukokuussa. Veljien Jari Yli-Tolosen ja viimeksi Martti Mäkitalon avustuksella olemme oppineet käyttämään armeijan kevytsingon kaltaista putkea kuusentaimien istutusvälineenä. On myös suunniteltu pidettäväksi tarkastusretkeä tehtyjen töiden onnistumisista.

Veli Kalle Anttila piti toukokuussa 1998 mainion kuukausiesitelmän metsänkulotuksesta. Varmaankin sen pohjalta innostuimme osallistumaan metsänkulotukseen veli Hannu Postin metsälohkolla. Jälkeenpäin voi todeta, että kokemus oli melkoinen niille veljille, jotka paikalle saapuivat. Virallinen kulotuslupa oli myönnetty ja aloittaa piti sovittuun kellonaikaan, mutta mistä saadaan puuttuvat kymmenkunta klubiveljeä. Onneksi talkoolaisia saapui ja kulotus saatiin vietyä onnellisesti läpi.

Klubimme toiminta on ollut koko sen olemassaolonsa ajan hyvin kotipaikkaorientoitunutta. Olemme kantaneet huolta asuinpaikkaviihtyvyydestä istuttamalla vuosittain koristepuita ja pensaita taajama-alueelle pääteiden varsiin. Kesällä 1998 ympäristötoimikunta hankitutti kukkaruukut ja niihin kesäkukkia pääteiden risteysalueille Koskentien - Härkätien ja 10-tien risteyksiin sekä 10-tien ja Ypäjäntien risteykseen Sorvastolle.

Heti presidenttikautensa alkajaisiksi kesällä 1996 veli Timo Määttänen päätti työllistää veljet rakennuttamalla nuorisoseuran kesäteatterin katsomoon penkit. Viihtyvyystekijöistä katsomo lienee eräs tärkeimmistä - ilmoillehan edes leijonakaan ei mitään mahda..Hanke oli onnistunut, sillä penkkejä kulutti sinä kesänä 1700 katsojaa - ja penkit kestivät.

Olemme olleet myös mukana Koskimiljöön kunnostamishankkeessa sen yhtenä alullepanijana. Hankkeeseen on myönnetty EU-rahoitusta, joten tulevana kesänä päästäänkin jo sanoista tekoihin.

Emme toki ole unohtaneet ulkomaisiakaan avustuskohteita eikä kansainvälistä toimintaa yleensäkään. Varsinaiseen avustustyöhön olemme osallistuneet tukemalla kansainvälistä nuorisoleiriä Lions-liiton kulujen osalta. Huomattavin osa klubimme kansainvälistä toimintaa on kuitenkin nuorisovaihto. Olemme lähettäneet USA:n muun muassa seuraavat koskelaiset nuoret, Minna Hokan, Henna Mutin, Satu Luhtalan ja Renja Rasimuksen. Meillä on ollut klubien jäsenten vieraina nuoria mm. Veli-Matti ja Sirkka-Liisa Mannin perheessä.

Klubiveljet ovat hoitaneet perinteisesti vanhusten kirkkopyhän kuljetukset ja ladyt kahvituksen. Vuosittain tähän tapahtumaan on ollut lähes sata osallistujaa.

Lokakuussa 1997 klubi lahjoitti Kosken Osuuspankin kustantamana Veteraanikirjan Kosken seudun yläasteen ja lukion oppilaille, yhteensä noin 150 kpl. Kirjaa käytettiin historian ja äidinkielen oppitunneilla opetusmateriaalina.

Parhaillaan on alkamassa valtakunnallinen suurprojekti, Pohjolan Punainen Sulka - keräys 2005-2006. Aikaisemmin järjestettyjen keräysten tulos klubimme osalta kaudella 1984-85 on ollut 21.000 mk ja kaudella 1990-91 se on ollut 17.000 markkaa. Nyt alkavaa keräystä edeltävä keräyskampanja on toteutettu 1998-99. Veli Reijo Salminiemen presidenttikaudella 1997-98 klubi toteutti viiriprojektin, jolloin koskelaisiin talouksiin myytiin klubin suunnittelemia isännänviirejä toista sataa kappaletta. Aktiviteetillaan klubi sai runsaasti myönteistä julkisuutta ja melkoisen rahasumman - 14.500 mk. Vahinko vain , että viiriprojektia ei voi toteuttaa joka vuosi.Klubi on kuitenkin teettänyt pienempiä määriä täydennysviirejä jo kuluneiden viirien tilalle.

Klubimme ykkösurheilulajiksi on noussut keilailu. Saimme valtakunnallisesti merkittävää julkisuutta, kun veljet osallistuivat maaliskuussa 1998 LC-keilailun SM-kilpailuihin Forssassa. Joukkue, jossa keilasivat veljet Aimo Suikkanen, Matti Laakso, Seppo Raunio ja Asko Lavikainen voitti hopeaa, parikilpailussa veljet Matti Laakso ja Seppo Raunio keilasivat kultaa ja henkilökohtaisen hopean voitti veli Matti Laakso. Mahtaneekohan APJ Asko Lavikaisen kuningasajatus joskus toteutua: klubi saisi järjestettäväkseen Lions Club-keilailun SM-kilpailut! Lentopallo on edelleen klubimme vahva laji, vaikka varsinaista läpimurtoa vielä odotetaankin.

Klubille on muodostunut jo perinteeksi järjestää talvi- tai kevätriehatapahtuma. Aluksi tämä tapahtuma järjestettiin Liipolanjärven maisemissa, jossa saimme helmikuussa 1998 kokeilla mm. curlingia. Laji tuntuu vielä vieraalta, vaikka veli Juhani Virolainen sen meille hyvin esittelikin pitämässään kuukausiesitelmässään. Tapahtuman paikaksi on nykyisin kuitenkin vakiintunut Myllyranta, johtuen riskialttiista talvi-ilmoista ja jäiden ja kalojen puutteestakin. Myllyranta tarjoaa lisäksi mahdollisuuden keväiseen laskiaismäenlaskutapahtumaan ja sijaitsee kaiken lisäksi hyvin lähellä keskustaa, jolloin on mahdollisuus tulla kävellenkin tutustumaan kevätriehaan.

Veli Erkki K. Järvisen presidenttikaudella klubin toimenkuvaan otettiin uusi aktiviteetti, Lions Quest-koulutus. Koulutusohjelma pyrkii nuoren itsetunnon kehittämiseen niin, että tämä saisi riittävästi valmiuksia kohdata eteen tulevia ongelmatilanteita kasvuprosessissaan nuoresta aikuiseksi. Tähän mennessä on kymmenen koskelaista opettajaa osallistunut kustantaman kolmipäiväisen kurssituksen. Näistä 6 opettajaa on ollut ala-asteelta ja 4 yläasteelta. Opettajat kautta Suomen ovat pitäneet Lions-Quest-koulutusta mielekkäänä ja todenneet siitä olleen suurta apua opetustyössä. Koskelainen Marika Koivisto oli syksyllä 2004 järjestetyssä Lions Quest-koulutuksessa 1000:s Suomessa koulutettu opettaja. Varoja koulutukseen on hankittu mm. Koulukeskuksessa pidetystä "Malmstenin ilta"-konsertista saaduilla tuloilla. Konsertti oli yleisömenestys ja hyvän mielen antava samoin kuin 09.10.1994 järjestetty "ilonanpäivän viihdekonsertti Kuulasta Kärkeen" ja 9.2.1997 järjestetty musiikillinen ilta: tahtina Toivo Kärki "Topparoikka tulee". Klubimme musikaaliset veljet antoivat näin suurenmoisen näytön osaamisestaan. Tämä konsertti- ja musiikki-iltaperinne on jatkunut myös viime vuosina aina eri teemojen pohjalta, viimeksi Merimies-laulujen tiimoilta.

Klubi on myös osallistunut nuorten tukemiseen rahalahjoituksin jakamalla vuosittain koulujen kevätjuhlissa noin 2500mk:n edestä stipendejä opinnoissaan hyvin menestyneille koskelaisnuorille. Tässä mielessä klubin toiminta on ollut kauskantoista, sillä jokainen stipendinsaaja muistaa sen koko elämänsä ajan.

Klubi sai merkittävän tunnustuksen veli Jarkko Pietilän presidenttikaudella, jolloin klubimme valittiin A-piirin Vuoden klubiksi. Tunnustukseksi tästä saimme upean Jalopeura-patsaan vuodeksi haltuumme. Myös klubimme nimi kaiverrettiin tähän patsaaseen. Samana vuonna järjestetyn rauhanjulistekilpailun voitto tuli LC Koski TL:än, sillä A-piirin kilpailun voitti Jussi Salosen kilpailutyö "Rauha vapauttaa meidät"

Suomen Lions-järjestön vuosikokous on ollut tapahtuma, johon on pyritty saamaan edustus klubistamme, samoin piirin vuosikokoukseen. Myös Kosken Kohaus-kesätapahtuman lippukulkueeseen on vuosittain osallistuttu. Olemme osallistuneet myös vuosittaisiin lohkon kirkkopyhiin tammikuussa.Lohkon kirkkopyhää vietettiin Koskella 10.01.1999 klubimme toimiessa sen järjestäjänä.

Klubin vuosijuhlia on vietetty myös paikkakunnan ulkopuolella mm. 30-vuotisjuhla vietettiin Forssan Klubilla 10.12.1993. Tilaisuudessa jaettiin palkinnot mm. Chevronit neljälle perustajajäsenelle ja Medal Of Merit - Palkinto PDG Esko Uotilalle. Läsnä olivat myös DCC Lasse Karen ja DG Rauno Mikkola.

Lions-ladyt ovat toimineet aktiivisesti kunkin kauden leijona-presidentin ja -sihteerin toimiessa toiminnan vetäjinä.

Klubin toiminta on pysynyt suurelta osin muuttumattomana. Siinä on omat hyvät, mutta myös ilmeisesti myös varjopuolensa. Klubikokoukset ovat sekä pitopaikkansa, ravintola Kestikaran, että kokousajan, joka kuukauden toinen torstai että kokousrutiinien osalta tutun turvallisia. Myös aktiviteetit ovat suurelta osin vuosittain toistuvia. Tässä piilee leipääntymisen vaara. Joitain rutiineja on kuitenkin syytä vuosittain tarkistaa, mutta pystyykö ja haluaako aina kausittain kokonaan vaihtuva hallitus ottaa niin suurta askelta? Aktiviteettien määrälläkin on rajansa, sillä ovathan klubiveljet mukana myös monessa muussa toiminnassa leipätyönsä ohella. Verenvaihto klubissamme on jatkunut melko suurena, mikä toisaalta on hieno asia, tuohan se mukanaan uusia vereksiä voimia ja uusia ideoita. Mutta toisaalta aivan nuoriakin veljiä on vain lyhyen jäsenyyden jälkeen eronnut klubistamme. Eroahan ei tarvitse mitenkään perustella, mutta useassa tapauksessa on saattanut käydä niin, että asianomaiset eivät ole saaneet klubitoiminnasta sitä mitä ovat odottaneet sen olevan. On saattanut käydä myös niin, että he eivät ole saaneet antaa omaa panostaan toimintaan siten kuin olisivat halunneet.

Katsomme kuitenkin valoisin mielin tulevaisuuteen. Klubi olemme me, 32 osaavaa leijonaveljeä ja yhtä monta vielä osaavampaa ladya. Tehkäämme klubistamme meille mieluinen, viihtyisä ympäristö, johon kaikkien on helppo tulla ja samaistua ja jossa voimme täyttää haluamme auttaa ja palvella lähimmäisiämme.

05.06.2005
Markku Lehtisen vuoden 1998 historiikista päivittänyt Lassi Tuominen

Kirjoitetut historiikit:

Olli Urmas: 20-vuotias Lions Club Koski T.L.
Olli Urmas: Lions Club Koski T.L. toimintavuodet 1983-1993
Markku Lehtinen: LC KOSKI TL 35 vuotta, toimintavuodet 1994-1998Historia

Martti Erelä:  LC Koski TL Historiikki 2014-2023